O společnosti Lipocube

Lipocube ™ je společnost zabývající se zdravotnickými pomůckami se sídlem v Londýně, která byla založena za účelem vývoje, navrhování, patentování a prodeje zdravotnických pomůcek založených na zpracování lidské tukové tkáně s uplatněním především v regenerativní medicíně, jakož i v dalších medicínských oborech, jako je ortopedie , plastická chirurgie, hojení chronických ran.

Lipocube Nano je v současné době nejvíce využíván v estetické a plastické chirurgii, kde se pomocí něj využívá autologní tuková tkáň pro fatgrafting, lipografting alenbo lipofilling (výplně tukovou tkání). Tato metoda je v dnešní době velmi populární a efektivní. Zásadní výhodou je zpracování vlastního materiálu (tukové tkáně), tím se eliminuje využívání umělých implantátů.

Výhodou Lipocube Nano je aplikace v milimetrových, mikrometrových a nanometrových rozměrech tuku, které se aplikují do hlubších, povrchových a mezodermálních prostor. Kombinací mezoterapie hydrarollerem nanometrově zpracovanou tukovou tkání množstvím regenerativních buněk docílíme dokonalého omlazujícího efektu. Naše firma nabízí samotný Lipocube nano nebo kompletní set Lipocube Nano kit pro daný výkon.

Lipocube SVF je unikátní metoda zpracování tukové tkáně, jejímž výsledkem je koktejl regenerativních buněk – kmenových buněk, sloužících pro plastické estetické výkony, v léčbě ortopedických degenerativních a poúrazových problémů a v neposlední řadě v současné době vysoce efektivní v chirurgii chronických ran. V současné době nejvyšší obsah kmenových buněk srovnatelný s laboratorními technikami. Tato metoda je čistě mechanická, nevyužívá enzymatickou úpravu, nevyžaduje laboratoř, speciální personál, je vysoce efektivní a časově nenáročná.