Lipocube ™ Nano Kit

Lipocube™ Nano Kit je jednorázová sada určená pro autologní použití, která obsahuje materiál potřebný k odběru tukové tkáně, její zpracování a opětovnou aplikaci na potřebné místo.

Výhody

  • minimálně invazivní a efektivní metoda
  • ambulantní provedení zákroku
  • uzavřený sterilní systém
  • zjednodušená technika vstřikování
  • uniformizace velikosti tukového štěpu
  • řízená redukce tuku
  • vysoký obsah regeneračních buněk