Odborné články

Adipose-derived Stromal Vascular Matrix (SVM): Nové paradigma v regenerativní medicíně.

Přečíst článek

Konference IFATS (Mezinárodní federace pro adipózní terapii a vědu) San Diego 2016.

Přečíst článek

Stromální vaskulární frakce odvozená z tukové tkáně v regenerativní medicíně.

Přečíst článek

Buněčná optimalizace nanofatů: Porovnání dvou zařízení na zpracování nanofatů z hlediska počtu a životaschopnosti buněk.

Přečíst článek

Injekce stupňovitě obohacených tkáňových buněk (SET) pro zvětšení měkkých tkání v nepříznivých oblastech příjemců: předběžná zpráva.

Přečíst článek

Posun směrem k mechanické izolaci stromální vaskulární frakce odvozené z tuků: přehled budoucích postupů.

Přečíst článek