Co je to stomie

Stomie je dočasné nebo trvalé vyvedení některého dutého lidského (nebo i zvířecího) orgánu mimo tělo. Nejčastěji jde o vývod tlustého střeva, méně často o vývod tenkého střeva nebo močových cest, ale i dýchacích cest. Vytváří se chirurgicky při onemocnění nebo poškození některého orgánu trávící nebo vylučovací soustavy nebo dýchací soustavy.

Dochází tak k neovladatelnému vyprazdňování střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek.

Jedná se o zákrok, který klientovi změní dosavadní život. Proto je velice důležité, aby byl klient na tento zákrok připraven nejen po léčebné stránce ale i psychicky. Nedostatek znalostí a zkušeností ošetřujícího personálu může mít za následek snížení kvality ošetřovatelské péče.

Druhy stomií

Stomie můžeme dělit podle časového trvání na stomie dočasné a trvalé. Trvalé stomie jsou založeny tehdy, když už není možné zachovat odchod moči a stolice přirozenou cestou.

Základní druhy stomií jsou označované podle toho, jaký orgán je vyveden mimo tělo:

 • Kolostomie – vývod tlustého střeva (colon). Kolostomie se obvykle zakládá v levé jámě kyčelní. Jestliže kolostomie vychází z esovité kličky nebo sestupného tračníku, formuje se normální stolice s normálním zápachem. Pokud se stomie zakládá na straně příčného a vzestupného tračníku, stolice je řídká a má velmi silný zápach.
 • Ileostomie – vývod tenkého střeva (ileum). Ileostomií se označuje umělé vyústění ilea na povrch břišní stěny. Obvykle se zakládá v pravé jámě kyčelní. Stolice z ileostomie je velmi měkká a vodnatá, sběrný sáček se musí vypouštět přibližně 6x denně.
 • Urostomie – vývod močovodu (ureter). Urostomie se zakládá při odstranění močového měchýře (cystektomie).
 • Tracheostomie – vývod dýchacích cest. Jde o umělé vytvoření otvoru v průdušnici pro zprůchodnění dýchacích cest. Průchodnost zajišťuje tracheostomická kanyla.
 • Ezofagostomie -  indikuje  se při neprůchodnosti jícnu.
 • Gastrostomie - vyústění žaludku skrze břišní stěnu. Indikovaná je při neprůchodnosti jícnu. Patří mezi stomie výživné.

Dále můžeme stomie dělit dle účelu, pro jaký byla stomie vytvořena, a to na výživné a derivační:

 • Výživné slouží k zajištění přísunu stravy do zažívacího ústrojí.
 • Derivační odvádí střevní obsah do sběrného sáčku.

DebriEcaSan® Alfa

je oplachový roztok. Slouží k oplachu, čištění a zvlhčování akutních i chronických kožních ran. Pomáhá bránit vzniku biofilmu.

 • Ošetřování akutních a chronických ran
 • Ošetřování okolí stomií
 • MRSA - dekontaminace celého těla a sliznic
 • Výplachy sliznic dutiny ústní a hrdla
 • Inhalace
 • Výplachy a koupele genitálu
 • Dekontaminace genitálu před cévkováním

Na co se může aplikovat DebriEcaSan® Alfa u stomiků ?

 • Hojení poškozené  pokožky (macerace okolí, dehiscence stomií)
 • Léčba fissur a píštělí
 • Čištění peristomální kůže
 • Neutralizace zápachu
 • Pomoc od bolesti

Jak používat DebriEcaSan® Alfa

 • Základná hygiena stomie
 • Aplikace roztoku DebriEcaSan® Alfa postřikem
 • cca 10 minut nechat působit (nebo do uschnutí)
 • Použití dalších stomických pomůcek

DebriEcaSan® Alfa je:

Bezpečný:  Nepoškozuje tkáň, netoxický, nedráždí kůži ani sliznice

Snadný pro použití: Neředí se, je kompatibilní s ostatními převazovými materiály


DebriEcaSan®Alfa stomický set pro stomické pacienty

Společnost NewWaterMeaning s.r.o. připravila pro stomické pacienty speciální set, jehož jednotlivé složky účinně pomohou stomickým pacientům s ošetřováním stomie.

New Water Meaning s.r.o.

DebriaEcaSan® Alfa stomický set je 100% hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Předpis pro stomiky na DebriEcaSan® Alfa stomický set:

 • 100% úhrada pojišťovny
 • Nárok na poukaz 1x za 3 měsíce
 • Bez schválení RL
 • Kód SÚKL 5006792  skupina   03

DebriEcaSan® Alfa stomický set obsahuje : 3l kanystr DebriEcaSan® Alfa, 72 ks vlhčených ubrousků, 115ml prázdnou lahvičku s rozprašovačem pro snažší manipulaci

Kontaktní adresa pro stomické pacienty

V případě zájmu je možné poslat poukaz na DebriEcaSan® Alfa set na adresu naši provozovny v Otrokovicích a naše firma Vám obratem tento set zašle přímo k Vám domů.

NewWaterMeaning s.r.o.,
Zlínská 155, 76502 Otrokovice
email : Info@nwm-med.com

Více o stomii