Systém MANAGEMENTU kvality

Procesy ve společnosti NewWaterMeaning s.r.o. jsou řízeny ve shodě s evropskými standardy a normami a všechny naše zdravotnické prostředky jsou držitelem CE značky.

Společnost NewWaterMeaning s.r.o. má od roku 2016 certifikovaný systém managementu kvality dle mezinárodní normy  ČSN EN ISO 13485.

Aktuální certifikáty: