Název projektu: Dezinfekce NewWaterMeaning s.r.o

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/0022221

Cílem projektu je provést zkoušky v akreditované zkušební laboratoři, která prokáží, že naše řešení plně vyhovuje požadavkům podle posledních norem ČR a EU.

Výstupem pak budou vlastní zkoušky a následné vystavení protokolů z testování dezinfekční účinnosti přípravků metodami podle ČSN EN 13727, ČSN EN 13624, ČSN EN 14348 a ČSN EN 14476.